ÜDV, SZÉCHENYI! - színházi előadás, 2016. december 8.

ÜDV, SZÉCHENYI! - színházi előadás, 2016. december 8.

Rubold Ödön színművész, Sudár Annamária előadóművész és Török Máté verséneklő (Misztrál) műsorát a 11. és 12. évfolyamos diákok tekintik meg.  
 


ÜDV, SZÉCHENYI!

 Rubold Ödön színművész, Sudár Annamária előadóművész és Török Máté verséneklő (Misztrál) műsora

„Így keverül ma a jaj s nevetés
»hív hő« kebelekben:
magyarnak lenni nehéz,
de nem lehetetlen.”
 

      Illyés Gyula
 

 A mottóként választott Illyés-sorok szellemében összeállított műsorban Széchenyiről, a vívódó-alkotó lélekről, a minden belső és külső nehézsége ellenére mindig előbbre jutó szenvedélyes alkatról és színes egyéniségről, a szellemi és a gyakorlati alkotásaiban tovább élő és hitet adó nagy formátumú emberről beszélünk. A Kossuth Lajos által legnagyobb magyarnak nevezett Széchenyi Istvánt kortársai és az utódok tükrében egyaránt bemutatjuk. Prózai szépirodalmi részletek, visszaemlékezések, esszérészletek, versek és megzenésített költemények, instrumentális zenei betétek – helyenként mozaikos, pergő, másutt egy-egy hosszabb szövegnél elidőző, néhány ponton dramatizált – sora és Széchenyi István Naplójából és egyéb írásaiból kiválasztott idézetek váltakoznak az összeállításban. Az  műsorban Kölcsey Ferenc, Bajza József, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Arany János, Kemény Zsigmond, Garay János, Jókai Mór, Jászai Mari, Kosztolányi Dezső, Babits Mihály, Illyés Gyula, Weöres Sándor, Baka István, Csukás István, Csoóri Sándor és mások írásaiból is válogatunk.

 
 
2016.12.06